Sunday, 25 October 2009

Slavoj Žižek - Pervertitov vodič kroz film

Knjiga Slavoja Žižeka Pervertitov vodič kroz film izazovno je, provokativno, originalno, multidisciplinarno djelo u kojem se analiza filmske umjetnosti razvija kao primijenjena filozofijska neolakanovska psihoanaliza, jedna od najznačajnijih suvremenih teorijskih orijentacija danas.

U knjizi su okupljene i sabrane autorove studije o odnosu filmova, psihoanalize i medijske stvarnosti. Temeljna je postavka knjige o razmještenom pojavljivanju objekta prouzrokovanog promjenom promatračke/ interpretativne pozicije. Autor u širokome luku analizira probleme sukoba ideologija kao sukoba civilizacija, kulturalne ratove teorija i praktičnih aktera, elemente za jednu diskurzivno-kritičku analizu spektakla društvene transparentnosti. Pervertitov vodič kroz film na najbolji način pokazuje Žižekove teorijske uvide u heterogeno područje medijalne kulture suvremenosti.

U karakterističnoj autorovoj maniri posvemašnje erudicije, digresija iz svijeta filma, spektakla, svakodnevice, knjiga donosi nevjerojatnu diskurzivnu moć drukčijeg i originalnog mišljenja nakon kraja postmoderne. Autor analizira najznačajnije filmove 90-ih godina 20. stoljeća i filmove s početka 21 stoljeća uvodeći u materijalističku psihoanalizu realnosti kao imaginarno-simboličke projekcije želja, snova, fantazija i projekata globaliziranoga svijeta. Film je za Žižeka prostor-vrijeme očitovanja nesvjesno strukturirane realnosti koja ocrtava sve paradokse i ideološke mehanizme suvremenoga svijeta kao masovna umjetnost našega vremena.

Knjiga je namijenjena općoj javnosti, kritičarima i povjesničarima filma i dramskih umjetnosti, studentima dodiplomskih, diplomskih i postdiplomskih studija akademija dramskih umjetnosti, te društvenih i humanističkih znanosti.

No comments:

Post a Comment